The Powerful Intetnt

Handels- og abonnementsbetingelser

Produkter og tjenester udbydes af Karin Søsted, 190 Moffat Street, Brooklyn, 11207-NY, USA, Kontakt os på karin@thepowerfulintent.dk

Digitale produkter bliver leveret digitalt via e-mail, og kan købes med VISADankort, Mastercard og American Express. Der er naturligvis ingen betalingsgebyrer. Du modtager efter dit køb, automatisk en kvittering på den e-mailadresse du har indtastet.

Alle priser, på alle produkter, er angivet i danske kroner (DKK) inklusiv moms, medmindre andet er oplyst.

Workshops, kurser og events: Ved mindre end 1 måned til afholdelse opkræves 50% i gebyr. Ved mindre end 14 dage til afholdelse gives ingen refusion. Dog er du altid velkommen til at overdrage din plads til en anden eller komme på venteliste til næste hold.

Selvsabotage coach uddannelsen:Det Tilmelding er bindende uanset tilmeldings tidspunkt samt betalingsvilkår som eksempelvis samlet betaling eller over flere rater. Alt materiale i forbindelse med uddannelsen er underlagt copyright og må ikke anvendes til eget brug eller nogen som helst form for videre distribution, medmindre det er aftalt på skrift med Karin Søsted. Undtaget er materiale, hvor det tydeligt fremgår eller utvetydigt tillades at anvende materialet (dette gælder eksempelvis en række opgaver samt manuskripter, der gives tilladelse til deltagerne at anvende i eget regi. Nogle dog underlagt omskrivningskrav). Det er på ingen måde tilladt at videre formidle Selvsabotage Coach uddannelsen til eller i tredjeparts-samarbejder, eget uddannelses eller øvrigt regi, hvor ophavs- samt copyright samt ordvaremærke retten ikke utvetydigt kan føres tilbage til Karin Søsted. Dette gælder også i corporate sammenhænge. Alle tilladelser hertil skal desuden indhentes på skrift fra Karin søsted. Begreber og modeller som Selvsabotage Coaching Metoden, Det Selvsaboterende System™, 4 Trin Modellen samt al øvrigt tekst samt markedsføringsmæssige rettigheder tilhører udelukkende Karin Søsted. 

Rettighederne til anvendelsen af titlen, domænerne eller benævnelsen Selvsabotage coach, Selvsabotage coach uddannelsen samt selvsabotagecoaching.dk og .com er alle ejet af Karin Søsted og kræver enten officiel eksaminering, certificering eller skriftlig godkendelse af Karin søsted. Det understreges yderligere, at begreber og modeller som Selvsabotage Coaching Metoden, Det Selvsaboterende System™, 4 Trin Modellen samt al øvrigt tekst samt markedsføringsmæssige rettigheder udelukkende tilhører Karin Søsted. 

Digitale produkter: Digitale produkter er dine til evigt eje, med mindre andet fremgår. Men vi forpligter os ikke til at hoste materialet til evig tid. Derfor er det kun dit til evig tid, i det omfang du husker at downloade materialet til egen opbevaring, såvel som laver en backup, i det tilfælde du skulle miste adgang til det sted, du først downloadede materialet til. Vi lukker dog aldrig ned for adgang til materialet uden minimum 14 dages varsel. Det på falder altid køber at vedligeholde sin e-mail, så evt. advarselsmails når frem i tide.

Abonnementer: For abonnementer gælder, at abonnementsprisen, som oplyst på produktsiden, automatisk bliver trukket for hver abonnementsperiode. Kvittering for trækket tilsendes per email. Du modtager en e-mail med bekræftelse på din abonnementstilmelding efter indgåelse af abonnementet. I denne mail er et link, der skal klikkes for at bekræfte aftalen. Du kan når som helst opsige dit abonnement ved at skrive til karin@thepowerfulintent.dk. Opsigelsen er øjeblikkelig, og efter opsigelsen vil der ikke blive faktureret eller trukket yderligere. Allerede udstedte fakturaer skal dog stadig betales.

Dette gælder dog ikke længerevarende kursusforløb med ratebetaling. Her er tilmeldingen og betaling på det fulde beløb på det fulde forløb bindende.

Ønsker du at forny dit kortnummer gøres dette ved at bruge det link, du finder i mailen, du modtager hver gang du trækkes en overførsel. Levering sker som oftest i løbet af få minutter, men i helt særlige tilfælde kan der gå op til fem hverdage.

Der er 14 dages returret. Hvis du fortryder dit køb inden 14 dage, så kontakt os på karin@thepowerfulintent.dk og du vil få pengene retur. Pengene refunderes automatisk til den konto, du har betalt fra. BEMÆRK: Ved køb af digitale produkter, hvor materialet leveres øjeblikket, bortfalder de 14 dages fortrydelsesret

Alle rettigheder til workshops, kurser, events og andre digitale produkter tilhører Karin Søsted Ved køb opnås licens til at benytte det købte produkt, som angivet under det pågældende produkt.

Betingelser vedrørende personlige 1:1 forløb:

Den fulde investering (for virksomheder + moms) faktureres umiddelbart efter din/jeres første session og med betalingsbetingelser på 8 dage netto.

Forretningsbetingelser

Gyldighed: Nærværende forretningsbetingelser gælder med mindre andet er aftalt skriftligt, ved indgåelse af aftale om køb af ydelser, produkter eller services fra The Powerful Intent og Karin Høhling Søsted.

Alle ydelser, kurser, produkter, workshops, 1:1 mentoring/coaching og mentoring forløb udgår fra The Powerful Intent v/ Karin Høhling Søsted, 23 Benford Drive, Princeton Junction, 08550 New Jersey, USA.

Mail: karin@thepowerfulintent.dk

Fortrolighed: The Powerful Intent og Karin Søsted behandler alle dine informationer, oplysninger og alt materiale som måtte komme min i besiddelse i forbindelse med udførelsen af arbejdsopgaver og mentoring/coaching fortroligt. The Powerful Intent deler ikke dine oplysninger, informationer og dit materiale med uvedkommende tredjemand.

Priser: Alle priser er i danske kroner (DKK) inkl. moms.

Betalingsbetingelser vedrørende mentorforløb, kurser, foredrag, 1:1 mentoring/coaching samt andre ydelser:

Mentorforløb, kurser, foredrag og 1:1 mentoring betales ved aftalens indgåelse – med mindre andet aftales skriftligt.

Tilmelding er bindende.

Mentorforløb, kurser og 1:1 mentoring afvikles på de angivne tidspunkter. Såfremt der skulle blive tale om ændringer, bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen.

Hvis et kursus, mentorforløb eller andre ydelser skulle blive aflyst på foranledning af The Powerful Intent, får køber det indbetalte beløb retur. 3 Aflyses en dag på mentorforløb eller kurser på foranledning af The Powerful Intent, bliver dagen erstattet af en ny dato – efter nærmere aftale.

Tidspunkter for coaching/mentoring sessioner kan ændres op til 24 timer inden din aftale. Udebliver køber fra en aftale eller aflyser samarbejdet senest 24 timer før vores aftale, faktureres det fulde beløb til køber.

Rettigheder: The Powerful Intent har alle rettigheder til alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til kurser, workshops, mentorforløb og 1:1 mentor forløb Ved køb af The Powerful Intents ydelser opnår du brugsret til skriftligt materiale og digitalt materiale.

Brugsretten er personlig.

Alt materiale må kun anvendes til eget brug og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.

Materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder ikke kommercielt – med mindre dette er aftalt på forhånd.

Ændring af forretningsbetingelser; Karin Høhling Søsted har ret til, på et hvilket som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser uden varsel.

Lovvalg og værneting: Aftalen er underkastet dansk ret.

Vi tager imod følgende betalingsmidler:

VISAdankort (ved køb af online forløb og digitale produkter eller betaling af services via Simplero)

Bank-overførsel: Middelfart Sparekasse 1687 – 3230223636